Volkswagen

Volkswagen wil de CO2-voetafdruk van zijn vloot in Europa tegen 2030 met zo’n 40 procent verlagen. Het bedrijf rekent daarbij vooral op volledig en gedeeltelijk elektrische voertuigen. Als extra alternatief geeft Volkswagen nu de officiële goedkeuring om de jongste viercilinderdieselmotoren te gebruiken met paraffinebrandstoffen. Deze nieuw ontwikkelde brandstoffen bevatten biologische componenten die in vergelijking met conventionele diesel een duidelijke CO2-besparing mogelijk maken van 70 tot 95 procent. Naast de versnelde opstart van de elektromobiliteit ontwikkelt Volkswagen daarmee consequent zijn bestaande portfolio van verbrandingsmotoren verder. Het bedrijf gaat zo enerzijds in op de uiteenlopende wensen van klanten en respecteert anderzijds de internationaal wisselende aandrijfvoorkeuren en respectieve randvoorwaarden.

Alle Volkswagenmodellen die vanaf juni van dit jaar (KW25/21) zijn geleverd met een viercilinderdieselmotor (TDI) zijn goedgekeurd voor gebruik met zogenaamde paraffinebrandstoffen volgens de Europese norm EN15940. Professor Thomas Garbe, hoofd benzine- en dieselbrandstoffen bij Volkswagen, legt uit: “Met het gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen in de daarvoor goedgekeurde modellen geven wij klanten in heel Europa de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot drastisch te verlagen zodra de brandstof lokaal verkrijgbaar is. Zo vormt de inzet van paraffinebrandstoffen vooral voor ondernemingen met een gemengd wagenpark – met modellen met elektrische maar ook conventionele aandrijflijnen – een zinvolle aanvulling.”

Het spectrum aan paraffinebrandstoffen is zeer breed: aan de ene kant zijn er brandstoffen die worden geproduceerd op basis van biologische rest- en afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld HVO (Hydrotreated Vegetable Oil = gehydrogeneerde plantaardige oliën). Deze plantenoliën worden door een reactie met waterstof omgevormd tot koolwaterstoffen en in een gewenste verhouding door de dieselbrandstof gemengd. Ze kunnen echter ook puur als brandstof worden gebruikt. Natuurlijk kunnen ook plantenoliën zoals bijvoorbeeld koolzaadolie worden gebruikt om HVO te maken, maar het maximale milieueffect wordt pas bereikt door te werken op basis van biologische rest- en afvalstoffen zoals bijvoorbeeld afgewerkte bakolie, zaagsel, enz. Biobrandstoffen zoals HVO zijn nu al op de markt. De komende tien jaar zou hun aandeel in Europa naar verwachting tot 20 à 30 procent toenemen in de energiemarkt voor wegvervoer.

Paraffine dieselbrandstoffen zijn vandaag al – in enkele gevallen – verkrijgbaar op de markt onder verschillende productnamen, zoals onder meer:

  • C.A.R.E.-diesel
  • NEXTBTL
  • HVO

Dieselbrandstoffen die aan de EN590-norm voldoen en die met paraffinediesel zijn gemengd zijn tegelijk verkrijgbaar en veel meer wijdverspreid. Daarbij horen onder meer:

  • Diesel R33
  • V-Power Diesel
  • OMV MaxMotion
  • Aral Ultimate Diesel
  • Enz.

Deze dieselbrandstoffen kunnen worden gebruikt in alle dieselmotoren, ook oudere modellen.

Verder komen er in de toekomst nog zogenaamde e-fuels aan, zoals PtL (Power-to-Liquid), die met behulp van CO2 en stroom uit regeneratieve bronnen worden gewonnen. XtL of X-to-Liquid, GtL en PtL maken gebruik van de mogelijkheid om uit verschillende grondstoffen synthetisch gas te winnen en dat vervolgens via het zogenaamde Fischer-Tropsch-procedé om te vormen tot conventionele dieselbrandstof. Voor de productie daarvan kunnen overschotten van groene energie worden gebruikt.

Alternatieve brandstoffen als een aanvullend onderdeel van de Way to Zero

De elektromobiliteitscampagne van Volkswagen wordt nog maar eens aanzienlijk versneld binnen het kader van de ACCELERATE-strategie. Tegen 2030 moet het aandeel puur elektrische auto’s in de omzet tot meer dan 70 procent stijgen in Europa. Parallel daarmee wordt het park aan verbrandingsmotoren consequent doorontwikkeld met het oog op een vermindering van de CO2-uitstoot en wordt het voortdurend efficiënter. Tegen 2050 wil het bedrijf volledig klimaatneutraal zijn. Op zijn Way to Zero plant Volkswagen tegen 2030 in Europa de uitstoot per wagen met zo’n 40 procent te reduceren in vergelijking met het peil van 2018. Dat betekent gemiddeld 17 ton CO2 minder per auto over de hele levenscyclus. In het kader van de strategie ACCELERATE wil Volkswagen zo het meest gegeerde merk voor duurzame mobiliteit worden.