Voor het jaar 2022 ondergaan bedrijfswagens geen ingrijpende fiscale wijzigingen. De meeste hebben betrekking op de jaarlijkse indexering van de federale formules. Maar afgelopen jaar werd wel het pad geëffend naar het omslagjaar 2026. Wat verandert er precies en wat niet?

CO2-BIJDRAGE 2022

Aan de basisformule werd niet geraakt. Vanaf 1 januari 2022 geldt wel een nieuwe indexering met de coëfficiënt 1,3525. Dit betekent een verhoging van 2,29% ten opzichte van 2021. De minimumbijdrage voor 2022 bedraagt 28,17 euro per maand.

FISCALE AFTREKBAARHEID 2022

Alles blijft bij hetzelfde, dus de basisformule uit 2020 is van tel. De fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten wordt ook in 2022 nog steeds berekend in functie van de CO2-waarde met een maximum van 100% en een minimum van 50%. Voor voertuigen met een CO2-uitstoot boven 200 gr/km blijft de fiscale aftrekbaarheid 40%.

VOORDEEL VAN ALLE AARD 2022

De basisformule is niet gewijzigd. Deze is nog steeds:

–  diesel: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-75) x 0,1)]% x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

–  benzine, LPG, aardgas full hybrid, fake hybrid: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-91) x 0,1)]% x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

–  elektrische voertuigen, waterstof en volwaardige plug-inhybrides: cataloguswaarde x 4% x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Het minimum bedraagt steeds 4% en het maximum 18% van de fiscale cataloguswaarde. Bij het ter perse gaan van het magazine was het absoluut minimum voor 2022 nog niet bekend (voor 2021 was het 1.370,00 euro). Voor de meest actuele stand van zaken, raadpleegt u best de website van link2fleet onder “Update Experts Guide 2022”.

TOEKOMSTIGE AUTOFISCALITEIT 2026 EN LATER

Op 10 november 2021 werd de wetgeving rond de vergroening van de fiscaliteit voor bedrijfsvoertuigen door de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd. De publicatie in het Staatsblad volgde op 3 december 2021. Het politieke voornemen heeft twee doelen: fiscaal ontraden en de vergroening aanmoedigen. Maar waarlangs loopt die fiscale rode draad? Een overzicht met aansluitend antwoord op alle praktische vragen.

OP WELKE FISCALE DOMEINEN WORDEN ER WIJZIGINGEN DOORGEVOERD?

De nieuwe goedgekeurde fiscale wetgeving geldt voor bedrijfswagens, laadpalen, laadinfrastructuur en het mobiliteitsbudget.

WELKE FISCALE PARAMETERS WIJZIGEN ER VOOR BEDRIJFSWAGENS?

Twee fiscale parameters veranderen: de toekomstige aftrekbaarheid en de toekomstige berekening van de CO2-bijdrage van bedrijfswagens. Aan de formule van het voordeel van alle aard wijzigt, behalve de jaarlijkse indexering, niets.

VOOR WELKE VOERTUIGEN?

De nieuwe wetgeving is van kracht voor personenwagens die als bedrijfswagens worden toegekend of die worden gebruikt door zelfstandigen. Lichte vrachtwagens blijven buiten schot. De categorie van personenwagens valt uiteen in twee subgroepen: enerzijds de CO2-neutrale wagens (= 100% elektrisch + waterstof) en anderzijds de resterende wagentypes, inclusief plug-inhybrides, die nog in meer of mindere mate CO2 uitstoten.

DATUM VAN BESTELLING IS BELANGRIJK

1) Wagens met CO2-uitstoot:

Bestelling vóór 1 juli 2023: de huidige fiscaliteit voor bedrijfswagens blijft volledig bewaard met uitzondering van de jaarlijkse indexering. Voor plug-inhybrides besteld vanaf 1 januari 2023 telt wel dat de fiscale aftrek van fossiele brandstofkosten (meestal benzine) wordt begrensd op maximaal 50%.

Bestelling vanaf 1 juli 2023: de maximale fiscale aftrekbaarheid wordt beperkt vanaf 2025 tot 75% en daalt tot 0% in 2028. De CO2-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027.

Voor een bestelling vanaf 1 januari 2026 zal de fiscale aftrekbaarheid 0% bedragen, ook voor plug-inhybrides.

2) CO2-neutrale voertuigen (100% elektrisch & waterstof):

Bestelling vanaf 1 juli 2023: het minimum van de CO2-bijdragen verhoogt lichtjes vanaf 2025. Voor bestellingen vóór 1 januari 2027 blijft de huidige voordelige fiscaliteit gelden. Alle autokosten zijn dus voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Bestelling vanaf 1 januari 2027: de fiscale aftrekbaarheid daalt jaarlijks, van 100% naar 67,5% in 2031 afhankelijk van het jaar van de bestelling.

Q&A

Worden de bedrijfswagens in mijn huidige wagenpark en voor nieuwe bestellingen in 2022 minder aftrekbaar?

Nee. Er wijzigt niets aan de fiscale formules voor bedrijfswagens die al rondrijden. Evenmin voor personenwagens besteld vóór 1 juli 2023, voor zover deze ingeschreven blijven op naam van dezelfde natuurlijke of rechtspersoon. Bij niet-emissievrije voertuigen, inclusief plug-inhybrides, die vanaf 1 juli 2023 worden besteld daalt de aftrekbaarheid geleidelijk naar nul in 2028.

Bedrijfswagens mét CO2-uitstoot die na 31 december 2025 worden besteld zijn vanaf 1 januari 2026 niet langer fiscaal aftrekbaar. De CO2-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027 voor wagens besteld vanaf 1 juli 2023.

Tot hoelang is het nog fiscaal interessant een plug-inhybride te bestellen?

Tot en met 31 december 2022 behoudt een stekkerhybride zijn huidige en zeer voordelige fiscale aftrekbaarheid. In de realiteit vaak tussen 96,3% en 100%. Bij bestellingen vanaf 1 januari 2023 bedraagt de aftrekbaarheid van de fossiele brandstofkosten niet meer dan maximaal 50%. Wie een plug-inhybride op 1 juli 2023 of later bestelt moet rekening houden met een aftrekbaarheid van alle autokosten, inclusief elektriciteit, die vanaf 2025 daalt naar 75% en in 2026 naar 50%. Vanaf 2027 vermindert de fiscale aftrekbaarheid verder naar 25% en in 2028 naar 0%.

Bron: Link2fleet

Vragen over PHEV?
Ontdek zelf onze PHEV's
Fiscaal vriendelijke wagens?